Эмчилгээ, үйлчилгээ

Шүдний бүх төрлийн эмчилгээ

ӨДРИЙН ТАРИФ ( 08:00 – 23:00 цаг )

Үйлчилгээний нэрАнгилалҮндсэн үнэ
Үзлэг, оношилгоо, зөвлөгөөҮнэгүй
Байнгын шүдний хамгаалалтын ломбо10 000
Байнгын шүдний ломбо /Шүдний гадаргуу, цоорлын гүнээс хамаарна/Өнгөц цоорол
Дунд цоорол
Гүн цоорол
29 000
40 000
50 000
Байнгын шүдний сувгийн эмчилгээЭхний өдөр
2 дахь ирэлт
3 дахь ирэлт
35 000 – 45 000
20 000 – 25 000
15 000 – 20 000
Байнгын шүдний холбоосын эмчилгээ80 000 – 100 000
Голонцортой шүдэлбэр сэргээх /метал, шилэнцэр/65 000 – 90 000
Сувгийн хуучин ломбо авах35 000
Паалан70 000
Шигтгээ /1 шүд/20 000
Шүд цайруулах эмчилгээ250 000
Сувгийн цайруулалт120 000
Бүх шүдний чулуу түүх, өнгөр цэвэрлэх 40 000
Эрдэсжүүлэх фтортой түрхлэг
20 000
1 шүдний рентген зураг авах
10 000
Мэдээ алдуулагч тариаНэмэлтээр хэрэглэвэл5000
Шүд авах15 000 – 80 000
Хөдөлгөөнтэй шүд авах15 000
Үүдэн шүдний ёзоор 35000
Араа шүдний ёзоор авхуулах 45000
Хүндрэлтэй шүд авах50 000
Энгийн шүд авах25 000
Энгийн агт араа авахуулах35 000
Саатсан агт араа авахуулах50 000 – 80 000
Оёдол тавих20 000
Амны хөндийн буглаа нээх20 000

ШӨНИЙН ТАРИФ ( 00:00 – 07:00 цаг )

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭРТАРИФ
Үзлэг, оношилгоо, зөвлөгөө10 000
Байнгын шүдний хамгаалалтын ломбо20 000 – 33 000
Байнгын шүдний цоорол \шууд ломбо\
Шүдний гадаргуу, цоорлын гүнээс хамаарна39 000 – 52 000
Байнгын шүдний зөөлцийн /сувгийн/ эмчилгээ84 000 – 98 000
Байнгын шүдний холбоосын эмчилгээ89 000 – 113 000
Голонцортой шүдэлбэр сэргээх /метал, шилэнцэр/76 000 – 99 000
Сувгийн хуучин ломбо авах45 000
Шүдний чулуу түүх, өнгөр цэвэрлэх19 000 – 39 000
Эрдэсжүүлэх фтортой түрхлэг30 000
1 шүдний рентген зураг авах20 000
Энгийн шүд авах35 000
Хөдөлгөөнтэй шүд авах25 000
Хүндрэлтэй шүд авах66 000
Үүдэн шүдний ёзоор 45000
Араа шүдний ёзоор авхуулах 60 000
Энгийн агт араа авахуулах45 000
Саатсан агт араа авахуулах69 000 – 120 000
Амны хөндийн буглаа нээх39 000
Фторт лактүрхэх28 000
Цус тогтоож оёдол тавих45 000
Чиг тавих60 000
Шүдний гаралтай идээ нээх36 000
Хатиг нээх45 000
Сүүн шүдний зөөлцийн эмчилгээ /2-3 удаа ирэх, сурвалжийн тооноос хамаарна /62 000 – 75 000
Сүүн шүдний холбоосын эмчилгээ60 000 – 70 000
Сүүн шүд авах25 000
Сүүн шүдний цоорол /шууд ломбо/ шүдний гадаргуу, цоорлын гүнээс хамаарна45 000 – 60 000

СҮҮН ШҮДНИЙ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ТАРИФ

Үйлчилгээний нэрҮндсэн үнэ
Үзлэг, оношилгоо, зөвлөгөө10 000
Ховил битүүлэх10 000 – 20 000
Цоорлыг зогсоох түрхлэг /1шүд/2500
Цоорлоос хамгаалах түрхлэг10 000 – 20 000
Сүүн шүдний зөөлцийн эмчилгээ /2-3 удаа ирэх, сурвалжийн тооноос хамаарна /40 000 – 50 00a0
Сүүн шүдний цоорол /шууд ломбо/ шүдний гадаргуу, цоорлын гүнээс хамаарна15 000 – 30 000
Сүүн шүдний цоорол /шууд ломбо/ шүдний гадаргуу, цоорлын гүнээс хамаарна / Fuji IX – эмчилгээний ломбо/35 000 – 50 000
Сүүн шүдний холбоосын эмчилгээ40 000 – 50 000
Сүүн шүд авах15 000
Амны хөндийн буглаа нээх20 000
Шүдний зай хадгалагч50 000

ХИЙМЭЛ ШҮДЭЛБЭРИЙН ҮНИЙН ТАРИФ

Үйлчилгээний нэрҮндсэн үнэ
Авагддаг шүдэлбэр
Энгийн шүд /хатуу тагнайтай 1 – 14/
/Шүд нэмэгдэх бүрт 5 000/
50 000
Уян хуванцар шүд 1- 10 / Шүд нэмэгдэх бүрт 7 000/75 000
Метал цутгамал \ partial \
1 шүд
250 000
Метал цутгамал \ partial \
Шүдний тоо хамаарахгүй
300 000
Авагддаггүй шүдэлбэр
Цутгамал метал бүрээс100 000
Цутгамал шармал бүрээс120 000
Метал шаазан бүрээс230 000
Дан шаазан бүрээс /Циркон/400 000
Имплант хийх1 500 000 – 2 000 000
Hollywood smile 1 шүд циркон бүрээс veniir400 000 -450 000
Шүдний зай нөхөх70000
Шүдний хугарал нөхөх /ломбоор /70000
Шүдний хугарал нөхөх /голонцортой /90 000
Хагарсан тагнай наах20 000
Хуучин тагнайд шүд нэмэх30 000

Мэргэжлийн эмчтэй цаг товлож зөвлөгөө аваарай

Цаг товлож зөвлөгөө авахад үнэгүй